Politica de retur

Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intra în posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Prin contract la distanta se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Dreptul de retur în max 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul www.literpress.ro

Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice.

Pot fi returnate numai produsele/ cărțile care au pagini lipsă, sunt dezlipite sau prezintă defecțiuni tipografice, din cauza cărora manuscrisul nu poate fi citit.

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Velvetstory.ro de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.

Velvetstory.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vândut sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător; furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intra în posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Prin contract la distanta se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat intre un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Dreptul de retur în max 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul www.literpress.ro

Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice.

Pot fi returnate numai produsele/ cărțile care au pagini lipsă, sunt dezlipite sau prezintă defecțiuni tipografice, din cauza cărora manuscrisul nu poate fi citit.

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Velvetstory.ro de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.

Velvetstory.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vândut sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător; furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

Obligațiile care revin editurii Literpress Publishing în cazul retragerii

Editura Literpress Publishing rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii.

Editura Literpress Publishing rambursează sumele menționate mai sus folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei secțiuni, editura nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepția cazului în care editura s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, editura poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către editură, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Obligațiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonanței nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care editura acceptă să suporte acele costuri sau în care editura nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, editura preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează Editura velvetstory.ro cu privire la decizia de retragere din contract printr-o notificare scrisa la contact@literpress.ro